Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/1208
Title: Asas Kecemerlangan Ummah
Authors: Ali Yaakub Matondang
Mohamed Asin Dollah
Muhammad Yusuf Khalid
Sapora Sipon
Keywords: Islam--Miscellanea
Religious life--Islam
Islam--Customs and practices
Islamic ethics
BP188 .A83
Issue Date: 2004
Publisher: Kolej Universiti Islam Malaysia,
Citation: 190 p.
Abstract: Kecermelangan ditandai dengan kejayaan dan keunggulan dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada dalam aspek intelektual, mental-spiritual mahupun material. selari dengan hal ini, tidak dapat dinafikan bahawa kecermelangan sangat erat kaitannya dengan penguaaan ilmu dan teknologi yang dapat membawa kepada kejayaan dan kemajuan ummah.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1208
ISBN: 9832950082
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File SizeFormat 
Asas Kecemerlangan Ummah2.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.