Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/1219
Title: Membangun Masyarakat Moden Yang Berilmu dan Berakhlak
Authors: Syamsul Bahri Andi Galigo
Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali
Khairunneezam Mohd Noor
Rozita Abdullah
Keywords: Da'wah (Islam)
Islam ethics
Globalization--Religious aspects--Islam
Islamic and politics
Islam and social problems
BP170.85 .M46 2005
Issue Date: 2005
Publisher: Penerbit KUIM
Citation: 179 p
Abstract: Dalam era serba maju dan moden ini sudah tentulah masyarakat yang berilmu pengetahuan adalah pendokong utama kepada usaha memantapkan dan menjana pembangunan sesebuah negara yang bersifat tekal dn berterusan.Tanpa pemilikan ilmu pengetahuan yang sempurna,kemajuan dan kemodenan hanya tinggal pada nama sahaja dan bukan diserlahkan pada masyarakatnya yang tidak berilmu pengetahuan.Dalam membicarakan tentang masyarakat yang berilmu pengetahuan,tidak sempurna ertinya jika sesebuah masyarakat itu tidak mengamalkan dan menonjolkan akhlak dan budi pekerti yang murni.Mewujudkan masyarakat yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia.Ia adalah kerana aras ilmu yang tertinggi akan menjadi lebih mantap dengan wujudnya akhlak yang baik dan terpuji,lebih-lebih lagi pada zaman serba moden ini.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1219
ISBN: 9832950198
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Membangun Masyarakat Moden Yang Berilmu & Berakhlak 2.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.