Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/1240
Title: Pembangunan Sistem Pengurusan Idea
Authors: Shaharudin Ismail
Noorhafizah Abdullah
Issue Date: 18-Mar-2009
Series/Report no.: CODE: P(1)/N/2006;
Abstract: Penguasaan terhadap sesuatu ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang penting. Untuk menguasai sesuatu ilmu pengetuan, ianya perlu bermula dari peringkat awal. Peringkat awal penguasaan ilmu pengetahuan adalah bermula dari perolehan idea atau buah fikiaran yang kreatif. Setiap manusia berkeupayaan menghasilkan dan mempunyai idea yang kreatif dan bernas. Idea tersebut berkemungkinan boleh menghasilkan sesuatu yang amat bereguna jika dibangunkan . Masalah yang timbul adalah bagaimana untuk merekod dan mengurus idea-idea tersebut supaya tidak hilang begitu ssahaja. Masakini, bidang pengurusan ilmu sedang berkembang dengan pesat. Keperluan untuk mengurus ilmu pengetahuan dengan cara yang paling baik dan berkesan telah melahirkan system pengurusan ilmu. Pembangunan Sistem Pengurusan Idea ini adalah salah satu daripada langkah yang diambil untuk mengaplikasikan konsep pengurusan ilmu dalam sesebuah organisasi. Melalui kaedah yang cuba diketengahkan ini, akan membolehkan kumpulan pengguna menyalurkan idea-idea inovatif tanpa perlu terikat dengan kekangan tradisi seperti kesuntukan maasa dan tiada platform yang sesuai. Seterusnya, idea-idea inovatif yang dusalurkan akan dicapai oleh kumpulan pengguna tertentu untuk membolehkan ianya diaplikasikan dan dijadikan sebagai produk akhir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1240
Appears in Collections:Year 2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shaharuddin Ismail dan Norhafizah Abdullah.pdf6.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.