Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/1241
Title: Kajian Tatabahasa Arab Dahulu dan Sekarang
Authors: Muhammad Marwan Ismail
Wan Moharani Mohammad
Keywords: Arabic language--Grammar
Arabic language--Usage
PJ6101 .M85 2008
Issue Date: 2008
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Citation: 146 p
Abstract: Buku kajian tatabahasa arab dahulu dan sekarang mengupas persoalan-persoalan berkaitan kajian tatabahasa arab yang bermula hampir 1500 tahun dahulu.Ia bermula dengan kemunculan ilmu tatabahasa arab tradisional hinggalah pada era linguistik moden masa kini.Antara topik yang dibincangkan ialah asas menjadi tunjang kepada kajian tatabahasa arab itu sendiri.Ia merangkumi pelbagai aspek seperti kedudukan dan kepentingan tatabahasa dalam bahasa Arab,sejarah kemunculan tatabahasa juga dikupas dengan penumpuan khusus kepada pelbagai hasil karya para ilmuannya.Turut dibincangkan kedudukan tatabahasa arab selepas zaman keemasannya hingga membawa kepada pelbagai usaha pemulihan dan pemerkasaan tatabahasa arab pada zaman moden.Tidak ketinggalan perbincangan buku ini juga menyantuh tentang kedudukan tatabahasa Arab dalam dunia linguistik moden hari ini.Selain perbandingan antara tatabahasa Arab dengan linguistik moden dan pengaruh antara keduanya.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1241
ISBN: 9789832950707
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajian Tatabahasa Arab Dulu dan Sekarang2.pdf507.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.