Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14215
Title: Kajian kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan dan kemudahan Perpustakaan Tunku Tun Aminah (PTTA)
Authors: Mohd Noor Hasman Mohd Tumari
Muhamad Azrul Hisam Salleh
Keywords: Libraries--User satisfaction--Malaysia
Library materials
Academic libraries--Malaysia
Issue Date: 14-Mar-2017
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Satu kajian telah dilaksanakan bermula dari bulan Oktober sehingga Disember 2016 didalam mendapatkan maklumbalas perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan di Perpustakaan Tunku Tun Aminah (PTTA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Objektif kajian adalah menilai sejauhmana kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan dan kemudahan yang telah disediakan oleh perpustakaan memenuhi susasana persekitaran pendidikan pada masa kini. Skop kajian dibahagaikan kepada tiga (3) skop iaitu perkhidmatan kaunter, kemudahan perpustakaan dan kebolehcapaian koleksi yang terdapat diperpustakaan. Borang kajian dirangka dan diedar menerusi atas talian dan responden adalah di dalam kawasan perpustakaan sahaja. Seramai 385 responden terlibat dalam kajian ini dan data dianalisa menggunakan perisian SPSS. Hasil kajian dibentangkan dalam pengurusan tertinggi perpustakaan PTTA untuk dijadikan input penambahbaikkan perkhidmatan perpustakaan dan dikongsikan bersama lain-lain perpustakaan di Malaysia sebagai rujukan.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14215
Appears in Collections:Seminar Pragmatis 2.0 : Perkongsian Amalan Terbaik Dalam Pengurusan UniversitiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.