Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14223
Title: Clouddesk : pengurusan makmal komputer
Authors: Khadijah Chamili
Thuraiya Udah @ Budah
Mohd Hatta Md Hassan
Keywords: Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Computation laboratories
Issue Date: 14-Mar-2017
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam membentuk kecemerlangan sesebuah negara. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM-PT) 2015-2025 yang inginkan transformasi dalam pendidikan, ICT memainkan peranannya tersendiri. Adaptasi budaya ‘Bring Your Own Device’ (BYOD), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), ‘flip classroom’ dan ‘student centered learning’ menjadi kayuukur kepada sesebuah Universiti sejauh mana perkembangan dan keupayaan Universiti dalam memenuhi keperluan semasa pelajar. Peruntukan bajet yang semakin meruncing menjadi persoalan pokok dalam memastikan operasi dan perkhidmatan ICT dapat terus diberikan kepada pelajar dengan keperluan teknikal yang semakin mencabar. Makmal komputer merupakan aset terbesar bagi menyokong teras Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di sesebuah Universiti. Perkakasan komputer yang usang, kos penyelenggaraan yang tinggi dan perolehan perisian yang khusus bagi setiap Fakulti memerlukan pengurusan makmal yang lebih sistematik dan kos efektif . Mulai tahun 2014, pihak GOAL-ITQAN telah memulakan perjalanan alternatifnya dalam menguruskan makmal komputer yang lebih kos efektif melalui teknologi Clouddesk. Teknologi ini menjanjikanTotal Cost of Ownership (TCO) yang rendah dengan memanjangkan jangka hayat sesebuah komputer dan pelaksanaan spesifikasi teknikal yang minima.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14223
Appears in Collections:Seminar Pragmatis 2.0 : Perkongsian Amalan Terbaik Dalam Pengurusan Universiti

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_Clouddesk_Pengurusan Makmal Komputer_Khadijah.pdf423.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.