Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18116
Title: Manhaj Takhrij dan Aplikasinya kepada Kitab Minhāj Al-Talibīn: Satu Tinjauan
Authors: Ahmad Fauwaz Fadzil
Noor Naemah Abdul Rahman
Muhammad Ikhlas Rosele
Keywords: takhrij
manhaj
Minhaj alTalibin
fatwa
hukum Islam
Issue Date: 2017
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Ilmu takhrij merupakan antara ilmu yang penting dalam pengajian usul fiqh. Ilmu ini merupakan salah satu metod untuk mengeluarkan hukum bagi sesuatu masalah. Namun pendedahan ilmu takhrij ini didapati kurang diketengahkan khususnya di Malaysia. Oleh itu, kajian ini akan menjelaskan konsep ilmu atau manhaj takhrij dan kedudukannya dalam perbendaharaan fiqh. Selain itu, kajian ini akan menjelaskan bagaimana manhaj takhrij ini boleh diaplikasikan berasaskan kitab Minhaj al-Talibin. Kajian ini jelas mendapati kepentingan ilmu takhrij khususnya dalam pengeluaran hukum dan fatwa. Ia perlu difahami dan dipraktiskan oleh setiap penyelidik hukum Islam bagi memastikan isuisu dan persoalan semasa dapat diselesaikan dengan baik.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18116
Appears in Collections:JFMR - Vol. 9, 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manhaj Takhrij dan Aplikasinya kepada Kitab Minhāj Al-Talibīn Satu Tinjauan.pdf866.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.