Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18734
Title: Sains Forensik Sebagai Keterangan Alternatif Terhadap Kes Liwat Dan Musahaqah Di Mahkamah Syariah
Other Titles: Forensic Science As Alternative Evidence Against Sodomy and Musahaqah Cases in Syariah Court
Authors: Ahmad, Muhammad Hazim
Baharuddin, Ahmad Syukran
Keywords: Sains Forensik
Syariah
Fiqh Forensik
Liwat
Musahaqah
LGBT
Issue Date: 2019
Publisher: Institut Kajian Fatwa dan Halal Antrabangsa (IFFAH)
Citation: Ahmad, M. H., Ruqayyah Razak, Nurul Syahirah Saharudin, Hendun Abd. Rahman Shah, Hashim, H., & Baharuddin, A. S. (2019). Forensic Science as Alternative in the Evidencing of Liwat and Musahaqah Cases in Syariah Court. Paper presented at the Seminar Semasa Isu Sosial (SKESA 2019), Institut Kajian Fatwa dan Halal Antrabangsa (IFFAH), USIM.
Abstract: Sains forensik sebagai salah satu pembuktian di Mahkamah Syariah telah mula hangat diperbahaskan oleh para ilmuan dan ahli akademik. Kajian ini dijalankan bagi memperkenalkan beberapa kaedah sains forensik yang boleh digunakan sebagai keterangan alternatif selain daripada pengakuan salah dan saksi bagi kes-kes LGBT. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah sosio-perundangan dan kajian kepustakaan dalam mengumpulkan data primer dan sekunder. Kemudian, kaedah analisis kandungan diaplikasikan dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif untuk menganalisa data-data tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahawa liwat dan musahaqah adalah sebahagian daripada kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Kajian juga mendapati terdapat beberapa kaedah sains forensik yang boleh digunakan sebagai pembuktian alternatif termasuklah analisa DNA, analisa bahan bukti fizikal, biologi, kimia, dan analisa peranti digital. Kajian ini mencadangkan agar aspek pembuktian bagi kes-kes LGBT dalam konteks undang-undang Syariah dan juga Hukum Syarak perlu diberikan penekanan kerana kajian yang sebegini masih belum ada dijalankan oleh para pengkaji. Hal ini kerana pensabitan sesuatu perlakuan jenayah ditentukan melalui keterangan dan pembuktian di Mahkamah Syariah.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18734
Appears in Collections:Year 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SLIDE SAINS FORENSIK SEBAGAI KETERANGAN ALTERNATIF TERHADAP KES LIWAT DAN MUSAHAQAH DI MAHKAMAH SYARIAH.pdfSKESA Presentation8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.