Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/2703
Title: Kepimpinan Profesional Kaunselor Sekolah - Realiti atau Mitos
Authors: Sapora Sipon
Keywords: Student counselors--Malaysia
Issue Date: 20-Jan-2010
Abstract: Kaunselor sekolah berperanan besar dalam agenda pendidikan negara. Kaunselor sekolah dilihat sebagai salah satu agen utama dalam melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dan harmonis seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara. Perlantikan kaunselor sekolah sepenuh masa oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sudah cukup membuktikan bahawa peranan kaunselor sekolah tidak boleh dipandang ringan sekiranya negara ingin rnenjadikan Wawasan 2020 satu realiti. Lantaran itu, tahap keprofesionalisma kaunselor sekolah perlu dititikberatkan memandangkan kaunselor sekolah perlu bergerak seiring dengan kemajuan pendidikan dalam arus perkembangan teknologi canggih, perubahan pesat sosio-ekonomi dan berbagai lagi. Kesemua ini menuntut kaunselor sekolah supaya sentiasa memantapkan diri supaya tidak ketinggalan dalam dunia pendidikan. Dalam usaha melahirkan kaunselor yang profesional dan mahir, beberapa perkara perlu diambil kira. Antara lainnya ialah latihan kaunseling yang mantap, sahsiah dan peribadi kaunselor yang unggul. Kertas ke qa ini mempunyai objektif yang berbagai. Antaranya ialah melihat komponen utama dalam pembentukan keprofesionalisma kaunselor sekolah. Disamping itu kertas ke ja ini juga melihat pennasalahan-pennasalahan kaunselor sekolah dalam merealisasikan tahap keprofesionalisme yang tinggi. Kertas kerja ini juga mengemukakan beberapa cadangan dalam usaha menrealisasikan kepimpinan profesional kaunselor yang mantap.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2703
Appears in Collections:Lecturer's Notes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kepimpinan Profesional Kaunselor Sekolah - Realiti Atau Mitos.pdf9.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.