Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/3193
Title: Child Pornography: A Comparative Analysis of Shari'ah, Malaysian and English Law
Authors: Husmaruriantis Sara Bt Husin
Keywords: tes FSU 2007 .H87
Child pornography--Law and legislations--Malaysia
Child abuse
Issue Date: 24-Jun-2010
Abstract: Pornografi kanak-kanak adalah satu isu yang timbul yang menuntut kepada penyelesaian yang segera dan selaras. Asalnya pendekatan perundangan bagi kanak-kanak itu sendiri adalah tidak mencukupi untuk memelihara kepentingan mereka. Kajian ini bertujuan untuk mengemukakan analisis perbandingan undang-undang berkaitan pornografi kanak-kanak berdasarkan perspektif Shari'ah, perundangan Malaysia dan undang-undang Inggeris. Kajian ini menggunakan method penyelidikan kajian perpustakaan. Untuk memperoleh data, teknik kajian yang telah digunapakai ialah pencarian maklumat dan penyelidikan di perpustakaan-perpustakaan terpilih dan internet. Hasil kajian menunjukkan peruntukan sedia ada tidak secara mutlaknya memperundangkan tentang pornografi kanak-kanak bagi perundangan Malaysia dan undang-undang Inggeris. Ini menunjukkan perlunya kepada beberapa perubahan dan penambahan undang-undang dalam membantu mengatasi kelompongan undang-undang yang sedia ada.
URI: http://10.13.100.11/xmlui/handle/123456789/3193
Appears in Collections:Fakulti Syariah dan Undang-Undang

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Child Pornography - A Comparative Analysis of Shari'ah, Malaysian and English Law 2.pdf24.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.