Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4098
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMuhammad Marwan Ismail-
dc.contributor.authorRosni Bin Samah, Dr.-
dc.date.accessioned2011-03-15T04:28:02Z-
dc.date.available2011-03-15T04:28:02Z-
dc.date.issued2007-04-01-
dc.identifier.urihttp://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4098-
dc.description.abstractBahasa Arab merupakan bahasa utama dunia pada masa kini. Di Malaysia para pelajar telah diberi peluang untuk mempelajari bahasa ini semenjak dari sekolah rendah lagi. Antara sujek yang dipelajari khususnya di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ialah Bahsa Arab Tinggi. Para pelajar melalui subjek ini disasarkan agar menguasai kemahiran-kemahiran bahasa selain asas ilmu tatabahasa dan balaghah Arab. Tujuan penyelidikan ini ialah untuk mengenal pasti kaedah pengajaran subjek ini dan tahap pengaplikasiannya di sekolah-sekolah agama seluruh negeri selangor. Bagi mendapatkan data kajian, penyelidik ini menggunakan method kuantitatif dan sedikit kaedah kualitatif iaitu melalui lawatan observasi ke sekolah sasaran. Dapatan kajian ini menunjukan bahawa para guru telah melaksanakan tugas mereka dengan baik, namun ia masih memerlukan kepada beberapa pembaharuan dan penambahbaikan bagi memantapkannya lagi. Turut dikenal pasti permasaalahan yang dihadapi oleh guru dan para pelajar yang berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P)subjek ini. Saranan dan cadangan turut dikemukakan bagi menangani permasalahan tersebut.en_US
dc.language.isomyen_US
dc.publisherUniversiti Sains Islam Malaysiaen_US
dc.relation.ispartofseries;KOD: PPPP(K)/2006-
dc.subjectPJ6068.M3 .M85 2007-
dc.subjectArabic language--Study and teaching--Malaysia-
dc.titleLaporan Penyelidikan: Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Tinggi: Kajian di Sekolah-Sekolah Agama Negeri Selangoren_US
dc.typeResearch Reporten_US
Appears in Collections:Year 2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammad+Marwan+Bin+Ismail+--+PPPP(K)-2006.pdf15.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.