Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4969
Title: LBA 2013: Fiqh Al-Muamalat
Authors: Yasmin Hanani Mohd Safian
Aunnurrochim Mas'ad
Keywords: Islam--Customs and practices
Issue Date: 2011
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Di akhir topik ini, anda telah mempelajari: 1. Istilah al-ji'alah yang membawa maksud suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan komisyen tertentu kepada pihak kedua atas perlaksanaan suatu tugas atau perkhidmatan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. 2. Al-ji 'alah adalah satu akad yang diharuskan oleh syarak menerusi al-Quran dan Hadis. 3. Akad al-ji 'alah berbeza dengan akad al-ijarahdari pelbagai segi seperti, akad ji 'alah adalah sukarela dan tidak mengikat manakala akad ijarah bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4969
ISBN: 9789675295843
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiqh Al-Muamalat25.pdf12.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.