Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5314
Title: Penjanaan Ekonomi Umat Islam Melalui Kaedah Istibdal dalam Pembangunan Harta Wakaf
Authors: Hisham Sabri
Muhamad Muda, Prof. Dato' Dr.
Nur Adilah Othman
Keywords: Ekonomi
Harta Wakaf
Istibdal
Issue Date: 2006
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: vol.3 no.1 2006;
Abstract: Kontrak wakaf merupakan ejen pembangunan ekonomi umat Islam. Ia merupakan salah satu daripada kontrak tabbaru'at dalam sistem muamalat Islam. Tujuannya ialah memberikan ruang kepada umat Islam untuk menginfaqkan harta ke jalan Allah SWT. Wakaf juga mampu membantu golongan tertentu bagi meningkatkan taraf hidup mereka di samping menjana aset umat Islam. Namun begitu, terdapat beberapa situasi di mana harta wakaf berkenaan tidak dapat dibangunkan kerana permasalahan kedudukan yang kurang strategik, penguatkuasaan undang-undang dan sebagainya. Sehubungan itu, amalan konsep istibdal adalah jalan keluar untuk membangunkan semula harta wakaf berkenaan. Antara agenda pembangunan yang boleh diketengahkan melalui wakaf am dan khas ialah mendirikan institusi masjid secara sistematik, institusi pendidikan, tanggungjawab sosia1 (rumah anak yatim), penternakan, pertanian, pusat khidmat komuniti dan pusat perniagaan.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5314
ISSN: 1823075X
Appears in Collections:JMIFR - Vol. 3, No. 1, 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMIFR Vol.3 No.1 2006 - part 9.pdf91.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.