Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5347
Title: Penggunaan Dinar Emas Dikalangan Negara Islam: Mimpi atau Kenyataan
Authors: Sanep Ahmad
Siti Hajar Mohd Jani
Keywords: Dinar emas
Penyatuan matawang
OCA
Kegawatan ekonomi
Model VAR
Issue Date: 2007
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: Vol.4, No.1 2007
Abstract: Semasa negara Islam menghadapi krisis ekonomi pada 1977 telah dicadangkan supaya negara Islam kembali kepada Dinar Emas. Cadangan ini membawa dua isu penting iaitu mekanisma perlaksanaan dinar emas dan keserasian penyatuan matawang dikalangan negara Islam. Persoalan mekanisma perlaksanaan telah dibincangkan tetapi persoalan yang lebih kritikal untuk diselidiki ini sejauh mana keserasian dan kesesuaian penyatuan matawang dikalangan negara Islam? Adakah semua negara Islam mendapat manfaat? Kertas kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keserasian dan kesesuaian peyatuan matawang dikalangan negara Islam yang dengannya dapat dinilai sama ada negara Islam berpotensi untuk menggunakan hanya satu matawang. Sebagai penilaian awalan, kajian dilakukan keatas tiga negara iaitu Malaysia, Indonesia dan Pakistan. Data digunakan adalah bagi tahun 1968-2003 dan dianalisis berdasarkan model VAR. Dapatan kajian menunjukkan Malaysia dan Indonesia mempunyai keserasian untuk melakukan penyatuan matawang, tetapi sebaliknya pula bagi Malaysia dan Pakistan. Indonesia dan Pakistan pula menunjukkan kesesuaian yang rendah. Kajian ini menyimpulkan bahaw sekiranya pertimbangan tiga negara sudah menunjukkan unsur ketidakserasian maka penggunaan satu matawang dikalangan negara Islam secara keseluruhan tidak mungkin dapat dilakukan. Mengharapkan ia menjadi keyataan adalah umpama mimpi yang sukar menjadi kenyataan. lantaran itu negara Islam kini didapati tidak lagi ghairah untuk melaksanakan dinar emas.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5347
ISSN: 1823-075X
Appears in Collections:JMIFR - Vol. 4, No. 1, 2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMIFR Vol.4 No.1 2007 part 9.pdf81.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.