Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5372
Title: Tasawur Kepimpinan Islam
Authors: Ahmad Redzuwan Mohd Yunus
Keywords: Islam--Study and teaching
Islamic education
Issue Date: 2004
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Kekaburan tentang tasawwur kepimpinan Islam adalah sesuatu yang amat malang terutamanya kepada masyarakat Islam. Ini adalah kerana sistem pemerintahan tersebut telah berjaya melahirkan masyarakat yang cemerlang dan kecemerlangannya telah diakui oleh para sarjana termasuklah para sarjana Barat sendiri. Kejayaan tersebut telah direalisasikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW apabila terbentuknya negara Madinah. Setelah itu corak pemerintahan tersebut telah diimplimentasikan oleh para Khulafa al-Rashidin, para pemerintah zaman Umaiyah dan zaman Abbasiah. Namun begitu, sistem ini telah runtuh di tangan orang Islam sendiri apabila Kamal Atartuk tidak lagi menerimapakai sistem pemerintahan Khalifah di negara Turki. Bermula dari detik tersebut umat Islam mula tertanya tanya apakah bentuk kepimpinan yang diasaskan oleh Islam yang diistilah sebagai kepimpinan Islam. Oleh itu, kertas ini cuba menyelesaikan kekaburan mengenai tasawwur kepimpinan Islam.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5372
ISSN: 1675-5936
Appears in Collections:'Ulum Islamiyyah, Vol. 3,2004

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
'Ulum Islamiyyah - Vol.3 No.1 2004 - Part1.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.