Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/6191
Title: Inovasi Dalam Pengurusan Zakat
Authors: M. Rosliza @ Rosli
M. Mohd Azhar
Keywords: Zakat
Inovasi
Issue Date: 5-Feb-2013
Abstract: Tabung Amanah Zakat Universiti Pendidikan Sultan ldris ditubuhkan pada tahun 2006 bagi menguruskan dana zakat yang disalurkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk) dan agensi-agensi lain. Anggaran pendapatan tabung ini bagi tahun 2010 ialah sebanyak RM450,000.00 - RM500,000.00. Sistem pengurusan zakat secara online dibangunkan dengan kerjasa Pusat ICT, Universiti Pendidikan Sultan ldris dan diguna pakai sepenuhnya bermula pada bulan April 2008 sebagai tranformasi dalam pengurusan zakat seiring dengan perkembangan pengurusan universiti dan negara. lnovasi yang terhasil daripada sistem pengurusan zakat secara online ini telah memberi sumbangan yang besar bukan sahaja dalam aspek penjimatan kos dalam pengurusan, tetapi juga memudahkan proses permohonan zakat, melicinkan pengurusan temuduga dan mesyuarat, mempercepatkan kelulusan permohonan dan dalam masa yang sama menyediakan sistem penyampaian maklumat yang murah dan efektif kepada pemohon. Nilai tambah yang terhasil daripada inovasi pengurusan zakat ini merupakan satu tranformasi dalam menyampaikan bantuan zakat kepada warga universiti yang berkelayakan.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/6191
Appears in Collections:Ekspo Inovasi Islam (i-INOVA 2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inovasi Dalam Pengurusan Zakat.pdf49.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.