Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/6313
Title: Buku Panduan Staf
Authors: Bahagian Modal Insan Jabatan Pendaftar
Issue Date: 2013
Publisher: Bahagian Modal Insan Jabatan Pendaftar
Abstract: Buku panduan ini disediakan untuk memberikan maklumat kepada staf USlM tentang fungsi dan peranan di Bahagian Modal lnsan serta kakitangan yang boleh dihubungi berkenaan sebarang urusan. Selain itu, ia dikeluarkan untuk memberi maklumat am dan khusus kepada staf USlM bagi melapor diri untuk tujuan pengurusan perkhidmatan dan pembangunan kerjaya. Pengisiannya turut memuatkan maklumat berhubung keperluan lapor diri staf baru sehinggalah kepada keperluan atau syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan dan kenaikan pangkat.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/6313
Appears in Collections:USIM's Publication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buku Panduan Staf - 2013.pdf9.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.