Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/6767
Title: Kes-Kes Faraid Khas Huraian dan Penyelesaian
Authors: Zahari Mahad Musa
Jasni Sulong
Keywords: Inheritance and Succession (Islamic Law)
Wills (Islamic Law)
Issue Date: 2013
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Ilmu faraid merupakan satu cabang ilmu fiqh yang mempunyai kepentingan tersendiri dan sangat berkait rapat dengan dua situasi iaitu kehidupan dan kematian yang menjadi satu sistem semulajadi manusia dalam mana-mana masyarakat. Secara fitrahnya, manusia akan berusaha mencari harta dan mengagihkan harta tersebut kepada individu-individu yang dicintainya. Oleh itu, tidak hairanlah Islam memperakui bahawa pewarisan merupakan salah satu bentuk sumber pemilikan harta. Kedatangan Islam sebagai agama yang terakhir telah meletakkan satu peraturan yang sistematik dalam pewarisan pusaka iaitu dengan gelaran ilmu faraid. Perubahan dalam pewarisan telah dilakukan demi menegakkan keadilan dan tidak menimbulkan kekeliruan yang menyebabkan harta si mati diagihkan kepada mereka yang tidak berhak tanpa sebarang hak.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/6767
ISBN: 9789674400088
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kes-Kes Faraid Khas25.pdf9.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.