Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/6830
Title: IBTIKAR - Bil.1 Disember 2013
Authors: Pusat Pengurusan Penyelidikan USIM (PPP)
Keywords: IBTIKAR
Inovasi
Penyelidikan
Issue Date: Dec-2013
Publisher: Penerbit USIM
Series/Report no.: ;Bil. 1
Abstract: Dalam penerbitan pertama buletin Penyelidikan dan lnovasi ini, pihak kami berusaha untuk memberikan inspirasi awal berkenaan PTJ dan CoE yang ada di bawah TNC P&I. Walaupun sudah jelas lagi bersuluh bahawa kesemua PTJ dan CoE ini berada di USIM, mungkin tidak semua begitu maklum berkenaan payung yang memayungi kesemua mereka ini. Oleh itu, tema utama berita-berita kali ini akan memberi penekanan antaranya temu bual khas bersama TNC, P&I, kejayaan-kejayaan yang diperoleh oleh kesemua PTJ dan CoE yang berkaitan supaya pencapaian ini dapat juga dikongsi bersama oleh mereka yang lain.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/6830
ISSN: 1675-5926
Appears in Collections:IBTIKAR

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IBTIKAR - Bil.1 Disember 2013.pdf38.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.