Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/6902
Title: Ijtihad Jama'i Dalam Penetapan Hukum Syarak: Aplikasi di Malaysia
Authors: Lokmanulhakim Hussain
Keywords: Ijtihad (Islamic law)
Islamic law-Interpretation and construction.
Issue Date: 2013
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Ijtihad merupakan satu perkataan yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam khasnya dalam ilmu feqah dan usul feqah. Di dalam disiplin usul feqah, terdapat fasal atau bab khas yang memperincikan perbahasan tentang ijtihad dari semua sudut. Kepentingan ijtihad dalam Islam dapat dilihat melalui peranannya sebagai instrumen dalam mengeluarkan hukum-hakam terutama yang tidak didapati di dalam nas al-Quran, Sunnah atau Ijma’.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/6902
ISBN: 9789670393797
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ijtihad Jama'i Dalam Penetapan Hukum Syarak Aplikasi di Malaysia25.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.