Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/7099
Title: Bimbingan dan Kaunseling EAB3083
Authors: Sapora Sipon
Keywords: Educational counseling
Counseling.
Issue Date: 2014
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: EAB3083 Bimbingan dan Kaunseling bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Kursus ini membincangkan latarbelakang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Malaysia. Selain itu, kursus ini juga membincangkan keperluan perkhidmatan kaunseling kepada sekolah dan masyarakat masa kini di samping menjelaskan definisi bimbingan dan kaunseling, perkhidamatan bimbingan dan kaunseling di sekolah, perbincangan mengenai ciri-ciri kaunselor serta perbincangan mengenai etika kaunseling dengan memberi tumpuan kepada etika kaunseling yang diperkenalkan oleh PERKAMA dan Akta Kaunseling Malaysia. Bentuk pengajaran merangkumi syarahan, perbincangan, pembentangan serta kajian kes. Penilaian kursus melibatkan penglibatan dalam kelas, tugasan individu dan tugasan berkumpulan, pembentangan dalam kelas serta peperiksaan akhir semester. Di akhir kursus ini, diharap para pelajar dapat memahami serta mengaplikasi pengetahuan berkaitan bimbingan dan kaunseling di dalam bidang kerjaya.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/7099
ISBN: 9789674400217
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bimbingan dan Kaunseling EAB308325.pdf23.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.